Chrisna Sari

Chrisna Sari

BINUSIAN 2020
Title Perancangan Interior Pusat Agrikultur sebagai Sarana Edukasi dan Rekreasi
Description Minat masyarakat pada sektor pertanian semakin menurun diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat menginspirasi perancangan Pusat Agrikultur ini. Dengan mengangkat konsep “ Satu Semilir dalam Teknologi Pangan”, perancangan ini ingin menyajikan pentingnya pertanian beserta kemajuan dan inovasi nya ke dalam 3 ruang khusus yaitu lobi, galeri, dan ruang kelas.